När kommunikationen är viktig!

Under åren har man sett en nergående trend inom radioanvändning då mobiltelefonen med dess olika appar och funktioner har mer eller mindre tagit över.
Varför inte då ta några av funktionerna till hjälp med för att förbättra radiokommunikationen i ditt område.
Behöver ni snabb och driftsäker radiokommunikation så kan vi hjälpa er med det.

Relästation eller repeater är,
i radiosammanhang, en anordning som återutsänder en signal som annars inte hade nått fram till mottagaren. Där sändare och mottagare ligger i radioskugga från varandra, antingen på grund av terräng eller bebyggelse, kan en högt placerad relästation nå båda parter och länka trafiken vidare. Med repeater blir det möjligt att nå fram över långa avstånd även med mycket liten och smidig utrustning, såsom handhållen portabelradio eller en liten antenn på ett biltak. Kommersiell mobiltelefoni fungerar enligt denna princip.

Analoga repeatrar

En repeater för FM-trafik lyssnar på en frekvens och sänder samtidigt ut det den hör på en annan. Skillnaden mellan dessa frekvenser kallas skift. Av tekniska skäl vill man ha så stort skift som möjligt, eftersom sändande och mottagande antenn vanligtvis sitter monterade mycket nära varandra. Repeatrar "öppnas" normalt genom att en ton sänds. Repeatern fortsätter därefter normalt återsända det den hör till dess att den inte hört någonting under ett visst antal sekunder, varvid den automatiskt stängs ner. En annan vanlig metod att öppna repeatrar är med hjälp av subton.Det förekommer möjlighet att länka samman repeatrar, antingen direkt i de fall då repeatrarna är inom varandras räckvidd via etern, eller via internet. Det blir då möjligt att nå betydande avstånd.

Signalering till dessa mer avancerade repeatrar sker med DTMF eller CCIR.

Digitala repeatrar

En digital repeater eller digipeater fungerar annorlunda än en röstrepeater men syftet är det samma.

Den tar oftast emot och sänder på samma frekvens.
När digipeatern fått in ett komplett paket väntar den på att kanalen är ledig och sedan sänds det ut.
Det finns mer avancerade digipeatrar med flera kanaler och den kan fungera som en router.
En hubb är en enkel form av digipeater med flera kanaler,
en switch är en flerkanalig digipeater med viss "intelligens", en brygga är en tvåkanalig switch.

Repeater logik
Logiken styr mottagaren och sändaren och ljudet genom dessa.
Logiken kan med olika kretsar styra CW eller tal ID, subtoner, CCIR DTMF, telefonuppkoppling mm. beroende på användarens behov.

Logik test
Vi har tittat på några logiker som finns på marknaden.
Vi återkommer för utlåtande av dessa.

CCIR tonfrekvenser.
Det finns många typer och format av CCIR.
Till exempel är CCIR 493-4 ett standardformat för landbaserade mobila applikationer.

En vanlig typ av CCIR används i VHF och UHF FM tvåvägs radiokommunikation, är en 5-ton selektiv anropssystem främst i vissa europeiska länder och användes tidigare av svenska polisen och den turkiska polisen.

5-tons tonens varaktighet är 100 millisekunder och tonen sänds sekventiellt.
Första tonen är 700 millisekunder.

Värde :

Frekvens :

1

1124 Hz

2

1197 Hz

3

1275 Hz

4

1358 Hz

5

1446 Hz

6

1540 Hz

7

1640 Hz

8

1747 Hz

9

1860 Hz

0

1981 Hz

Grupp (A)

2400 Hz

Upprepa (E)

2110 Hz


Vem skulle vilja störa radio i dag,
i Sverige, och varför?

Det finns flera olika drivkrafter.
En kan vara teknikintresse, alltså att man tycker om teknik och vill prova utan att ha onda avsikter.
Det kan vara allt från ett skämt, till att störa så att någon inte kan ringa på mobilen.
Sök bara på "gps jammer" på YouTube.

Dessutom florerar många konspirationsteorier och vissa känner sig övervakade och vill hindra "dem" från att övervaka. Människor börjar få en förståelse för att deras telefon har en gps- mottagare och att informationen kan plockas ut. Då använder man en störsändare för att blockera gps- signalen med brus.